Ponúkame

kvalifikované služby v oblasti vysielania zamestnancov slovenskými zamestnávateľmi v rámci členských štátov Európskej únie a uľahčenia orientácie zahraničných zamestnávateľov, ktorí vysielajú svojich zamestnancov na územie Slovenskej republiky, v slovenskom podnikateľskom prostredí. V oblasti vysielania zamestnancov máme dlhoročné skúsenosti.

Okrem toho ponúkame služby súvisiace s vedením mzdovej agendy zamestnancov, spracovanie a vedenie účtovníctva a administratívne služby.

Naše služby

  • Vysielanie zamestnancov do štátov Európskej únie.
    viac …
  • Administratívne služby - použitie ZEP, refundácia DPH a iné.
    viac …
  • Poradenstvo, účtovníctvo a mzdy.
    viac …